Konceptudvikling

Ønsket om at udvikle et nyt produkt eller en ny generation af et eksisterende produkt/produktfamilie, er udgangspunktet for denne projekttype.

På baggrund af behov og ønskede specifikationer udarbejdes alternativer på delløsningsniveau. Delløsningerne udgør herefter grundlaget for at opstille totalløsninger, som vurderes og udvælges i samarbejde med kunden.

Der lægges vægt på at dokumentere arbejdet – den færdige løsning såvel som processen.

Mekanisk konstruktion

Under produktudvikling er det en naturlig del for Produkt Innovation at indblande skitsering, teoretiske beregninger, konstruktion i CAD samt tilvejebringelse af funktionsmodeller og prototyper under de forskellige dele af produktudviklingsforløbet. Derudover test, validering eller anden form for detaljering og verifikation af produktet.

Som for de øvrige områder spiller systematik og dokumentation en afgørende rolle for, at vi når kundens mål.

Toleranceanalyse

For at sikre optimerede konstruktioner vælger flere og flere virksomheder at få udarbejdet dybdegående toleranceanalyser, som zoomer ind på væsentlige tolerancedetaljer via tolerancekæder. Oftest vil flere tolerancekædeberegninger blive brugt, for at sikre produktets robusthed under udvikling, produktion og brug.

Erfaringsbaseret er toleranceanalyse en god måde at sikre et robust produkt, hvor eventuelle komplikationer i produktet, opdages allerede under produktudviklingen, og kan dermed elimineres.

Produkt Innovation har mange års erfaring med tolerancekæde beregninger, hvilket med den rigtige opbygning bliver et værdifuldt værktøj: I udviklingsarbejdet kan det fx understøtte udvælgelsesprocessen, hvor alternative koncepter vurderes mod hinanden. Ligeledes kan tolerancekæderne bidrage i processen med godkendelse af værktøjer og i den løbende produktion.

Toleranceanalyser dokumenteres grafisk og struktureret, således at det hurtigt og enkelt lader sig gøre at danne et overblik.

Risikoanalyse

Risikoanalyser er kendetegnet ved, at mange kompetencer og synsvinkler er i spil, hvorfor Produkt Innovations arbejde vil være at styre processen samt at sikre et højt dokumentationsniveau.

Erfaringerne dækker udarbejdelse af risikoanalyser for medicoindustrien og anvendelse af analyseteknikkerne FMEA/FMECA og HAZOP.

Modeller og prototyper

Et stærkt værktøj i et udviklingsprojekt er modeller og prototyper. Modeller og prototyper er velegnede til at bedømme fx design, funktion, værktøjsfremstilling samt produktions- og montagevenlighed. Produkt Innovation har mange års erfaring i anvendelse af modeller og prototyper, hvor der både anvendes modeller for hele produkter, men ikke mindst hvor der bliver zoomet ind på væsentlige tekniske detaljer og disse afprøvede, eventuelt i større eller mindre skala.

Anvendelse af 3D-printede modeller har åbnet helt nye muligheder inden for dette område, både hvad angår pris og detaljeringsgrad, men især også tiden for fremstillingen af funktionsdygtige prototyper.

Produkt Innovation står gerne for fremskaffelse af modeller og prototyper, og kan være behjælpelige med at finde egnede underleverandører, fra vores netværk af samarbejdspartnere.

Test og dokumentation

Test og evaluering af løsninger er en vigtig del af produktudvikling. Tidligere projekter, deriblandt inden for medicoindustrien, har gjort at Produkt Innovation har stor erfaring med forskellige testmetoder, udstyr og opstillinger til udførelse af diverse test samt dokumentationen af disse.

Som altid lægges der vægt på systematisk og grundigt arbejde, herunder udarbejdelsen af testprotokoller og rapporter.